Making the peaks higher – Rockefeller Instituttet

Efter August Krogh i 1920 har modtaget Nobelprisen, opstår muligheden for at realisere en stor drøm. Krogh har i årevis arbejdet under relativt små og beskedne laboratorieforhold i Ny Vestergade i centrum af København. Han håber nu på støtte til at få et større og bedre udstyret laboratorium. Det får han i endnu rigere mål, end han drømte om.

I 1923 kommer det Krogh for øre, at amerikanske Rockefeller Foundation (grundlagt af John D. Rockefeller) har en plan. De vil fremme uddannelse på internationalt plan. De kalder deres strategi “Making the peaks higher”. I deres kamp mod menneskelig uvidenhed tror Rockefeller Foundation nu på, at det at skabe nogle få men stærke forskningscentre er mere effektivt end at smøre støtten tyndt ud på mange. I Danmark finder de et af de mest lovende miljøer i verden med verdenskendte nobelprisforskere som Niels Bohr og August Krogh.

10. januar skriver Krogh til Rufus Cole fra Rockefeller Institute for Medical Research Hospital i New York:

”Hermed tillader jeg mig at rette henvendelse til Dem med et forslag, som De måske vil finde ganske urimeligt. Jeg er selv tilbøjelig til at se sådan på det, men på den anden side kunne det måske tages alvorligt, og jeg vil vove den påstand, at dette forslag, hvis det blev til virkelighed, ville være til en sådan gavn for den eksperimentelle medicinske forskning, at jeg anser det for retfærdiggjort at bede om Deres mening.”

Krogh skriver videre i brevet, at han er ked af aldrig at have plads til de unge amerikanske videnskabsfolk, som gerne vil arbejde hos ham.

”Jeg er nu 48 år gammel. Jeg er sund og rask og regner med at have omkring 20 års nyttigt eksperimentelt arbejde foran mig. Jeg tror, at der er gode chancer for, at jeg i videnskabeligt arbejde og uddannelse af forskere vil kunne gøre gengæld for de udgifter, som det ville fordre at bringe mig i en situation, hvor mine arbejdsevner fuldt kunne udnyttes.”

Rockefeller Institute vælger at tage Krogh seriøst. De betaler derfor i 1924 det på den tid astronomiske beløb 300.000 USD til opførelse af et fysiologisk institut i København. Samtidig bliver der givet en bevilling til udvidelse af Niels Bohrs nærliggende institut på Blegdamsvej.

Rockefeller Instituttet på Juliane Maries Vej kommer til at bestå af en fire-fløjet hovedbygning sammenbygget med to mindre villaer, hvor bl.a. Marie og August bor. Der er boliger fordelt i hele komplekset til tilrejsende læger og andet videnskabeligt personale samt deres familier og tjenestefolk. Instituttet bliver et forskningsmæssigt kraftcenter inden for zoofysiologi, medicinsk fysiologi, gymnastikteori, biokemi og biofysik, og det tiltrækker unge videnskabsfolk fra hele verden.

Marie Krogh på Rockefeller Instituttet.

Krogh får status som orakel, der deler ud af sin stærke intuition, når andre søger råd.

Han lytter, stiller spørgsmål og begynder derefter at give råd om, hvorvidt man skal stoppe eller gå videre med sin forskning og sin karriere. Nogle forlader – den til tider meget firkantede – Krogh i vrede, men hans unikke evne til at vejlede unge studerende giver ham senere tilnavnet ”the professor of professors.” Mange af de bedste studerende bliver nemlig selv blandt de dygtigste professorer i verden – og mange af dem tager tilbage til Rockefellers USA.

Rockefeller Komplekset har indtil 2015 huset forskere inden for mange forskningsområder. Bygningen bliver dog i 2020 revet ned for at gøre plads til Rigshospitalets nye hospitalsbygning til børn, unge og fødende, BørneRiget, der skal tages i brug i 2024.

Teksterne er stærkt inspireret af historier fra Bodil Schmidt-Nielsens inspirerende bog om hendes forældre ”August og Marie Krogh: et fælles liv for videnskaben”. Tak til professor Tobias Wang, Aarhus Universitet og professor Jørgen Wojtaszewski, Københavns Universitet og the August Krogh Club for grundig faglig korrektur af teksterne på websitet.