Peter Harald Pedersen (1887-1961) er egentlig tekniker på August Kroghs Dyrefysiologiske Laboratorium på Københavns Universitet i 1910'erne, hvor han har et tæt samarbejde med August Krogh omkring konstruktionen af hans geniale måleudstyr og opstillinger. August Krogh overtaler derfor Harald til at hjælpe til, da der skal laves udstyr til at fremstille insulin i opstarten af Nordisk Insulinlaboratorium. Samarbejdet ender dog på en trist måde og er startskuddet til den største fejde i dansk virksomhedshistorie.

Harald er den næstældste af en søskendeflok på ti, der vokser op i Øster Hurup i Nordjylland. Han er søn af landsbylærer Niels Christian Pedersen, der allerede i en tidlig alder bemærker sønnens behov for at opfinde – eller ”makke”, som han kalder det. I skolen er det kun regning, der rigtigt interesserer Harald. Han kommer i maskinlære på Bælum Jernstøberi og Maskinfabrik og sidenhen Maskinfabrikken Rannie i København.

Efter en ulykke i militæret i 1917, hvor han mister det ene øje, får han udbetalt fuld pension. Han arbejder derefter i en årrække som leder af August Kroghs mekaniske værksted, hvor han formår at virkeliggøre Kroghs mange geniale ideer til glasudstyr og forsøgsopstillinger.

Da Krogh i 1923 skal til at oprense og producere insulin i storskala, overtaler han Harald til at følge ham over i Nordisk Insulinlaboratorium. Krogh og Hagedorn mangler også en kemiker, og Harald overtaler sin yngre bror Thorvald til også at blive ansat, men Thorvald bliver uvenner med Kroghs kompagnon Hagedorn, der fyrer ham.

Af loyalitet over for sin bror beslutter Harald at opsige sin stilling hos Krogh, selv om han godt kan lide at arbejde for ham. Krogh spørger Harald:

”Hvad vil De da?”

”Vi vil lave insulin.”

”Jamen, det kan De da ikke klare.”

”Det skal vi vise Dem… ”

Sammen starter Brdr. Pedersen i stedet deres egen insulinvirksomhed Novo Terapeutiske Laboratorium i 1925. De næste 64 år ligger Novo og Nordisk i meget tæt konkurrence, indtil de i 1989 fusionerer og bliver til Novo Nordisk. Harald bliver direktør for Novo og ophavsmand til utallige vigtige opfindelser frem til sin død i 1961, herunder fx Novosprøjten, der revolutionerer mange diabetikeres hverdag i 1920’erne.

Harald bliver i 1916 enkemand, da hans kone dør i barselsseng med deres femte barn. Han gifter sig få år efter igen med Ane Thomine Thomsen, med hvem han får datteren Gudrun allerede året efter. Gudrun bliver gift med Knud Hallas-Møller, der overtager ledelsen af Novo efter Harald. Gudrun og Knuds datter Lise gifter sig med Mads Øvlisen, der overtager ledelsen af Novo efter Knud Hallas-Møller. Det bliver Mads Øvlisen, der i 1989 sætter et punktum for 64 års konflikt mellem Novo og Nordisk, da han orkestrerer fusionen mellem de to.