Billeder

Se samlingen af historiske billeder

Der findes mange gode fotos af August Krogh – i både private og professionelle sammenhænge – med familie, venner og kollegaer. De fleste er skænket af Kroghs familie til Det Kgl. Bibliotek.